bulgaria

European U21 - Bulgaria 13-16 September 2018

Sofia Asvesta (left) & Vasiliki Kourri (right) pictured with Antigoni Leonidou - member of the Management Council of the Cyprus Judo Federation

Sofia Asvesta (left) & Vasiliki Kourri (right) pictured with Antigoni Leonidou - member of the Management Council of the Cyprus Judo Federation

Our athletes will again be in action at the European Under 21 tournament that will be held in Bulgaria on September 13-16 - the athletes are;

Vasiliki Kourri -48kg
Sofia Asvesta -52kg
Giorgios Balarjishvili -60kg
Loukas Louka -60kg
Aristos Michael -81kg
Giorgios Krousaniotakis -90kg

They will be accompanied by National Coach, Lavrentis Alexanidis